Svatomartinské víno 2019 - 1. výzva pro vinaře

Vážení vinaři, letošní rok bude Vinařský fond spolu s Národním vinařským centrum, o.p.s. již popatnácté opět organizovat společnou propagaci a označování mladých vín pod značkou „Svatomartinské“.

Ochranná známka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je majitelem známky Vinařský fond. V loňském roce měla tato propagační akce velký úspěch a prodalo se přes 2 milióny láhví vína označených jako „Svatomartinské“.

Žádáme všechny vinaře, kteří mají předběžný zájem o participaci na této značce, aby písemně vyplnili návratku zde: Návratka Svatomartinské 2019 a odeslali do 3.9.2019, abychom vás mohli přímo konkrétněji informovat. Podmínky pro získání značky "Svatomartinské" budou v zásadě obdobné jako v loňském roce; s těmito změnami:

První změnou je zvýšení důrazu na kvalitu Svatomartinských vín. Cílem opatření je, aby značka nereprezentovala pouze vína daných odrůd a jisté minimální úrovně kvality, ale aby byla vnímána spotřebiteli jako spolehlivá záruka nadprůměrné kvality vína. Pro možnost používat v letošním roce známku Svatomartinské tak bude třeba, aby víno v hodnocení dosáhlo 80 bodů, namísto do loňského roku platných 78 bodů. Ostatní odrůdové, výrobní a senzorické požadavky zůstávají beze změn. 

Další změnou je letos výjímečné povolení prodeje Svatomartinského vína už od pátku 8.11.2019. Jde o prolomení dlouhodobě deklarované podmínky striktně stanovující první prodeje a ochutnávky Svatomartinských vín na datum 11. 11.  

Hlavním cílem této změny je možnost prodávat a ochutnávat Svatomartinská vína už o víkendu, který předchází svátku sv. Martina 11. 11. Datum 11. 11. letos připadá na pondělí, lze proto předpokládat, že první Svatomartinské hody a další akce v gastronomii proběhnou už o víkendu 8. – 10.11. Svatomartinská vína tak bude možné podávat i na těchto svatomartinských slavnostech, a to jak u vinařů a ve vinařských obcích, tak i v gastronomických zařízeních. Podle anket mezi vinaři je tato změna velmi žádoucí.

Výše poplatků za ohodnocení vín zůstává stejná jako v roce předcházejícím, tedy 600,- Kč včetně DPH.

Stejně jako v předchozích letech bude vybrána kolekce 100 vín, která bude prezentována na společných propagačních akcích v Brně a v Praze. Každý vinař, který bude chtít využívat licenci „Svatomartinské,“ bude povinen předat Vinařskému fondu 6 lahví svatomartinského vína od vzorku zdarma a dále 30 lahví za zvýhodněnou cenu.

Značka je využitelná pro všechny registrované vinaře v ČR; samozřejmě za splnění podmínek daných Vinařským fondem, které naleznete v technických podmínkách pro udělení licence.

Před uvedením na trh bude každé víno posouzeno nezávislou komisí, která zhodnotí, zda senzorické a analytické parametry vína odpovídají požadované charakteristice. Pokud ano, bude vinař moci využívat společnou grafickou známku Svatomartinské. Vinaři budou moci použít grafickou známku na své etiketě (za předpokladu zachování grafického manuálu známky), nebo také využít společnou vzorovou etiketu.

Dalším spojujícím kritériem bude používání společných smršťovacích záklopek nebo šroubových uzávěrů se značkou Svatomartinské (tyto budou v podobě odpovídající aktuální legislativě – novela vinařského zákona). Vinaři budou platit pouze poplatek za ohodnocení vína. Další poplatek za každou vyrobenou láhev se platit nebude. Vinaři budou muset pouze zakoupit jednotné záklopky nebo uzávěry na láhve, které budou prodávány za nákupní cenu.

Vinařský fond bude vkládat prostředky Fondu na společnou a efektivní propagaci této značky. Propagace bude spočívat jednak ve výrobě společných reklamních materiálů, v propagační kampani v médiích, a PR komunikací a samozřejmě také na oficiální webové stránce našeho vinařství www.wineofczechrepublic.cz .

Tradiční otevírání láhví nového „Svatomartinského“ bude probíhat jako každý rok 11.11. v 11 hod. na Svatomartinském koštu v Brně, a samozřejmě na akcích v mnoha dalších městech a obcích či ve vybraných vinotékách a restauracích po celé zemi.

V příloze ke stažení (na konci zprávy) jsou uvedeny technické podmínky a podrobností pro využití této značky. Pro přesné naplánování celé propagační akce je nutno zjistit předběžný zájem jednotlivých vinařů.

V druhé polovině září budou k dispozici všechny další informace pro vinaře (přihláška, podlicenční smlouva, logomanuál, přehled propagačních materiálů a mediálních aktivit).

Jaroslav Machovec, Vinařský fond

Pavel Krška, Národní vinařské centrum, o.p.s.

Kontaktní e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

 

Soubory ke stažení

Logomanuál Svatomartinské víno 2019
pdf, 1160708
Technické podmínky poskytnutnutí licence
doc, 169984

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína