Video: Plže – nejstarší vesnická památková rezervace

Unikátní areál historických vinných sklepů zvaných Plže je po právu klenotem Slovácka. Leží asi 4 km jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodonína. Areál původních vinných sklepů se nachází na okraji obce Petrov. V roce 1983 byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury, a je tak nejstarší vesnickou památkovou rezervací u nás.

Malebné sklepy s barokně zdobenými průčelími v nezaměnitelné modro-bílé kombinaci objevíte v horní části vinohradnického areálu. V Plžích je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století samotnými vinaři. Sklepy sloužily jak ke zpracování a uchovávání vína, tak i ve válečných časech jako úkryt zdejších obyvatel. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Areál je hojně navštěvován turisty a po celý rok je přístupný veřejnosti. Během léta bývá ihned při vstupu do areálu otevřena vinotéka, kde mohou návštěvníci ochutnat vína z místní produkce.

Významnou památkou obce Petrov je kaple Panny Marie Bolestné se slováckou ornamentální výzdobou. Působivá lidová stavba střeží vstup do jednoho z nejhodnotnějších souborů vinařských staveb na Moravě, který byl v roce 1983 vyhlášený památkovou rezervací lidové architektury. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. století, v pozdějších dobách podzemní „plže“ sloužily nejen k ukládání vína, ale i jako úkryt před válečnými útrapami. Lokalita, jejíž název je odvozen od tvaru sklepů vyhloubených v poddajné žluté hlíně a zpevněných kamennou valenou klenbou, vznikala pravděpodobně zároveň s výsadbou vinic. Stavby náleží k typu zemních sklepů bez lisovny, jejíž funkci plní většinou obdélníková místnost za zděným průčelím. A právě průčelí jsou určujícím výtvarným a estetickým prvkem petrovských sklepů. Od 16. století jsou stavěny jednotným stylem, výtvarnému pojetí dominují architektonické prvky barokních tvarů s vypjatým obloukem nad zaklenutým vchodem do předsklepí. Bílá vápenná lička s modrou podrovnávkou a dveře z dubového dřeva estetický účinek ještě umocňují. U průčelí sklepa, kde modrou barvu podrovnávky na boční stěně žudra nahrazuje červená, mají nejen dobré víno, ale i děvče na vdávání.

Vinařské novinky do schránky

Každý měsíc vám pošleme aktuality ze světa vína