Bodové hodnocení vín

Ačkoliv hodnocení vín je poměrně subjektivní věc a často záleží na chutích a preferencích hodnotitele, existují jisté systémy, které slouží k co možná nejobjektivnějšímu posouzení. Nejznámějším a nejvíce používaným systémem hodnocení je tzv. stobodová stupnice OIV.

V tomto systému podle standardů OIV (Office International de la Vigne et du Vin - Mezinárodní úřad pro révu a víno) hodnotíme vína na základě 3 hlavních kategorií, a to vzhled, vůně a chuť. Tyto kategorie jsou dále ještě rozděleny na kritéria: čirost a vzhled mimo čirost, čistota, pozitivní intenzita, kvalita a harmonická perzistence. Nakonec se ještě hodnotí harmonie neboli celkový dojem z vína. Každému kritériu je možné udělit jeden z pěti kvalitativních stupňů, kterým odpovídá určitý počet bodů. Součet všech bodů pak dá dohromady číslo, které odpovídá kvalitě vína. Samozřejmě čím vyšší, tím lepší víno je.

100bodová hodnoticí tabulka

Existují různé bodové škály hodnocení vín, které se drobně liší především v hraničních bodech a výsledného označení vína, ale obecně se dají shrnout takto:

100–95 bodů vynikající víno
95–85 bodů velmi dobré víno
85–80 bodů dobré víno
80–75 bodů průměrné víno
75 a méně bodů víno není doporučeno


Tento bodový systém má své podporovatele i odpůrce. Podporovatelé vyzdvihují přehlednost a systematičnost v hodnocení. Kritici zase upozorňují, že není vhodné jej použít univerzálně pro všechny typy vín, např. šumivá vína doporučují hodnotit jinak.

Ať už přistoupíme k hodnocení vín profesionálně, tzn. použitím systémů, jako je např. stobodová stupnice, nebo laickou cestou, tedy jaký máme prostě z vína pocit, nejdůležitější je vždy to, jestli nám víno chutná a budeme ho pít, nebo nechutná a dáme přednost raději jinému.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína