Apelační systém České republiky

Vážení vinaři, v současné době pracuje Přípravný výbor (dále jen „Výbor“) na vytvoření Apelačního systému ČR. Výbor byl schválen na základě usnesení představenstva Svazem vinařů ČR ze dne 17. 12. 2017 a jeho rozšíření bylo schváleno usnesením představenstva Svazu vinařů ČR dne 1. 2. 2019. Posláním Výboru je vytvoření konceptu „Apelační instituce“ a členění Apelačního systému ČR. Výbor bude doplněn o další členy z jednotlivých podoblastí a institucí. 

Obracím se na Vás, jako na odborníky vinaře s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho čas Vám nezabere více než 15 minut.

Budeme rádi, když se zapojíte a získáme tak Vaše názory. Ty jsou pro nás velmi důležité a cenné, protože pomohou objektivně vytvořit analýzu pro rozvoj Apelačního systému ČR. Aby výsledky tohoto dotazníkového šetření byly relevantní, je zapotřebí, aby dotazník vyplnilo co nejvíce vinařů. Prosíme Vás proto, abyste si našli čas a dotazník vyplnili.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Výsledky tohoto šetření poté, co je zpracujeme, budeme prezentovat na konferenci k dané problematice.

Mimo jiné budou výsledky použity v odborné či vědecké publikaci.

Ještě jednou bych Vám rád poděkoval za Vaši ochotu a čas.

Mgr. František Koudela
člen Přípravného výboru

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína