Proč potřebujeme certifikaci vinařské turistiky - článek v časopisu COT

Národní vinařské centrum již 13 let rozvíjí projekt certifikace služeb vinařské turistiky. O cílech, přínosech i aktuálním stavu certifikace jsme hovořili s manažerem tohoto projektu Petrem Gondášem.

Jaké cíle jste při tvorbě a spouštění certifikačního projektu sledovali?

Na vzniku se podílely Národní vinařské centrum, Nadace Partnerství, Vinařský fond a Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy. Měli jsme vytvořenou databázi vinařství, vinných sklepů a vinoték na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz, kterou jsme v tištěné podobě edice Krajem vína nabízeli zájemcům o vinařskou turistiku, ale koncovému zákazníkovi jsme v těch stovkách zařízení nedokázali říct, kam by se měl vydat, kde se o něj dobře postarají. Cílem, nebo můžeme říct posláním certifikace služeb vinařské turistiky, bylo tedy označit skupinu zařízení, která kvalitou poskytovaných služeb, ale i historickou nebo architektonickou hodnotou objektů, spojitostí s tradičním prostředím a celkovým výrazem nejvyšší péče o zákazníka reprezentují typické nebo výjimečné služby vinařské turistiky ve vinařských oblastech Morava a Čechy. Základním cílem certifikace bylo prostřednictvím kritérií vybrat zařízení, která splňují nároky na turistické služby v dané kategorii a současně posoudit výjimečnou kvalitu a jedinečnost celého zařízení ve srovnání s obdobnými službami na území vinařských oblastí.

Co přesně je předmětem certifikace a jak její proces probíhá?

Nyní certifikujeme zařízení celkově v pěti kategoriích, a to vinařství, vinný sklep, vinotéka, vinařská restaurace a ubytování. Na začátku projektu jsme první čtyři roky vypisovali hromadné výzvy pro zájemce z řad vinařů, následně jsme pro ně uspořádali semináře, představili certifikační kritéria, vysvětlili podmínky, platby a proces certifikace a ve finále nechali na nich, zda vyplní žádost o provedení certifikace. V dalších letech už jsme nechali projekt na individuální žádosti. Pokud někdo napíše, že má o projekt zájem, pošleme mu veškeré podklady a následně nabídneme k vyplnění žádost a vyrazíme k samotné certifikaci. V současné době je to cca do deseti zařízení ročně.

Po obdržení žádosti si osoba pověřená provedením certifikace domluví schůzku na adrese certifikovaného zařízení, a bod po bodu se zkontrolují jednotlivá povinná i doplňková kritéria certifikace. Následně proběhne fotodokumentace objektu. Pak proces pokračuje sepsáním návrhové zprávy pro kolegium posuzovatelů při udělení certifikace, což jsou nyní tři osoby za Národní vinařské centrum a dvě osoby za Nadaci Partnerství. V důvodové zprávě se vyplní informace, o kterou z kategorií subjekt žádá a zda splňuje či nesplňuje povinná a doplňková kritéria, přiloží se fotografie zařízení a osoba pověřená provádět certifikaci uvede své subjektivní hodnocení. Pokud se kolegium vyjádří většinovým počtem pro udělení certifikace, následuje výroba smaltované cedulky a certifikátu a předání provozovateli.

Byl předobrazem nějaký zahraniční projekt?

Návrh certifikačních kritérií byl tvořen týmem z Nadace Partnerství, který vycházel ze systému podobné certifikace v Rakousku. Kolegové měli také bohaté zkušenosti s projektem Cyklisté vítáni, který sehrál při sestavení kritérií svou roli. Následně byla kritéria konzultována Národním vinařským centrem a Vinařským fondem. Takto sestavená jsme je představili v první vlně certifikace zájemcům o certifikaci, a ti se k nim nadále vyjadřovali. Relevantní připomínky jsme zapracovali a měli jsme finální verzi, kterou jsme potom aplikovali v terénu.

S jakým zájmem se projekt setkal mezi vinaři a provozovateli služeb vinařské turistiky? Přijali projekt bezvýhradně, nebo měli nějaké připomínky? A pokud měli, zohlednili jste je nějak?

Hned v prvním roce projektu se přihlásilo 85 provozovatelů, z toho jich bylo 71 úspěšně certifikováno. Samozřejmě, že ne všichni přijali projekt bez výhrady, nicméně díky tomu, že se podmínkám věnovalo několik vinařských a turistických organizací a také jsme dělali seminář pro zájemce, kde jsme projekt ladili do finální podoby, šlo spíše o drobnosti.

Jak je projekt financován?

Cena certifikace samotné je 1 000 Kč bez DPH za jednu kategorii na jedné adrese. V případě certifikace více kategorií na stejné adrese je to + 300 Kč bez DPH za každou další kategorii. Je-li tedy například na jedné adrese certifikováno vinařství s vinným sklepem, je cena 1 300 Kč bez DPH. Stejný je i pravidelný roční poplatek za certifikaci. Dalším zdrojem financování je projekt Podpory a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě a ve vinařských Čechách, který realizujeme pro Vinařský fond.

Aktuální stav certifikace

V současné době je na 152 adresách certifikováno 258 zařízení v jednotlivých kategoriích:

81 vinařství

87 vinných sklepů

31 vinoték

17 vinařských restaurací

42 vinařských ubytování

Existují nějaké statistiky dokládající zájem lidí o certifikovaná zařízení?

Bohužel žádnou takovou nemáme, ale každý rok nás doposud těšil stále větší zájem o tuzemskou dovolenou ve vinařské jižní Moravě či v Čechách. Dá se říct, že do koronakrize jsme stále sledovali rostoucí zájem o vinařskou turistiku. A to jak v návštěvách naší certifikované vinotéky Salonu vín ve Valticích, tak od zájemců (individuálních i cestovních kanceláří, tuzemských i zahraničních), kteří chtěli doporučit konkrétní zařízení či naplánovat výlet. A také do těch, kteří měli zájem o tištěnou edici Krajem vína mapující vinařskou turistiku v České republice, kterou pravidelně připravujeme s Vinařským fondem.  

V čem vy osobně spatřujete největší přínosy certifikačního projektu pro zapojené subjekty a pro účastníky vinařské turistiky, příp. pro její zprostředkovatele?

Pro zapojené subjekty je to další část reklamy či propagace, kterou můžeme pomoci při tvorbě marketingového mixu těchto zařízení. Přínos pro spotřebitele či cestovní kanceláře je dle mého totožný. Vinařské oblasti v České republice v tuto dobu nabízí služby 696 vinařství, 619 vinných sklepů a 272 vinoték, které jsou registrovány na národních webových stránkách moravských a českých vín www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz. Úmyslně zde nezmiňuji vinařská ubytování či vinařské restaurace, ty registrujeme na webu pouze s certifikací vinařské turistiky. My tedy spotřebitelům vinařské turistiky či cestovním kancelářím říkáme, toto jsou ta nejlepší vinařsko-turistická zařízení ve vinařských oblastech, která jsme osobně navštívili, známe jejich služby, standard a pravidelně je kontrolujeme, jsme s nimi v kontaktu, nezklamou vás.

Narážíte při realizaci projektu i na nějaké problémy?

Mrzí mě, když někdo certifikaci opustí z různých důvodů, většinou je to z přesycení. Některá zařízení mají prostě tolik zákazníků a takový odbyt, že jim připadne projekt nepotřebný. Dle mého je to krátkozraké a je to škoda. Jindy jsou to přehnaná očekávání. Někteří podnikatelé si myslí, že získání certifikace znamená, že se ke mně začnou hrnout vinařští turisté. Ale takto projekt není postaven. Certifikaci považujeme za jedno z ozubených koleček v celém soukolí fragmentů, které tvoří podnik, který láká vinařského turistu. Jsou to jeho produkty, filozofie, postoje, vstřícnost a další důležité vlastnosti v oboru vinařské turistiky.  

Jaké plány máte s projektem do příštích let? Je vůbec ještě kam jej rozvíjet?

Chceme být hlavně s certifikovanými poskytovateli služeb v neustálém kontaktu. Tím nemyslím jen jezdit za nimi na kontrolu plnění požadovaných kritérií. Dialog s poskytovateli služeb je pro nás velmi důležitý. Jsme otevřeni každému nápadu na zlepšení, který si vyslechneme; bohužel jich není mnoho. Podnikající člověk má spoustu jiných myšlenek, než vymýšlet to, jak by mu mohli jednotlivé vinařské organizace pomoci. V letošním roce se spousta aktivit přesune na internet, proto plánuji seriál s představováním certifikovaných zařízení na webu vinazmoravy.cz a vinazcech.cz. A do budoucna bych byl rád, kdyby se nám podařilo připravit on-line katalog konkrétních služeb certifikovaných zařízení. Lidé všeobecně mají rádi svůj volný čas a nechtějí hledat a plánovat a zjišťovat, co které zařízení nabízí a za jakou cenu. Proto bychom chtěli nabídnout on-line balíčky s konkrétní službou, popisem i cenou, aby si spotřebitelé mohli koupit svůj vinařský zážitek jako cokoliv jiného na internetu.

Jak se podle vás dotkne současná situace způsobená pandemií onemocnění COVID-19 vinařské turistiky v ČR? A bude mít nějaký dopad i projekt certifikace?

Vinařské turistiky se to již citelně dotklo, dotýká a dotýkat se ještě bude. Podívejte se, jak vypadá vinařský kalendář do 8. 6. U všech akcí je přídomek **NOUZOVÝ STAV - AKCE ZRUŠENA**. Padly i takové akce, bez kterých si někteří vínomilci nedovedou svůj koníček představit, jako například Ze sklepa do sklepa ve Velkých Bílovicích, Svátek růžových vín v Praze nebo Valtické vinné trhy. Víme, že od 8. 6. se uvolní kulturní akce do maximálního počtu 50 účastníků, ale budou lidé chodit na vinařské akce? Bude letos Znojemské či Pálavské vinobraní?

Projektu samotného se pandemie nedotkne, budou trpět certifikovaná zařízení. My jsme se letos rozhodli přesunout aspoň pravidelnou platbu za projekt do druhé poloviny letošního roku, abychom nefakturovali v měsících březnu či dubnu, jak tomu pravidelně bývá.

Článek vyšel v květnovém vydání častopisu COT - Celý o turismu, jeho plnou verzi můžete za úhradu přečíst zde: www.icot.cz/25320.

 

Soubory ke stažení

Článek PDF
pdf, 9647

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína