Jednání představenstva PIWI International 24. a 25. 1. 2020 v Prien/Chiemsee (D)

Zasedání se uskutečnilo již v tradičním místě i čase za účasti členů ze všech zemí v představenstvu zastoupených (D, CZ, I, A, CH). Navíc byli přizvanými hosty poradci představenstva. Po běžné agendě jako bylo schválení programu jednání, schválení protokolu z minulého jednání představenstva a ustanovení zapisovatele a předsedajícího byly projednány vnitřní organizační záležitosti PIWI International.

Konkrétně to byl rozpočet za rok 2019 a návrh na rok 2020, návrh na změnu stanov v souvislosti se změnou sídla ze Švýcarska do členské země EU (návrh se dokončí na příštím jednání představenstva) a také návrhy pro volby členů příštího představenstva v srpnu 2020. Projednány byly i možnosti použití loga PIWI International ze strany členů. Bylo oznámeno, že ve Švýcarsku vznikla národní zastřešující organizace PIWI Švýcarsko (jinak tam již existuje regionální organizace PIWI Wallis).

Odpoledne následovalo představení návrhu nových webových stránek, stávající stránky mají adresu https://www.piwi-international.de a jsou na nich uvedeny například nejčastěji pěstované nové PIWI – odrůdy (PIWI – REBSORTEN nebo PIWI VARIETIES) s tříděním podle zemí, barvy, názvu apod.

Dalším bodem jednání byla mezinárodní soutěž PIWI-Weinpreis. Počet vzorků neustále narůstá a tím rostou i náklady na hodnocení, proto budou ještě přehodnoceny účastnické poplatky. V roce 2019 byl 9. ročník soutěže obsazen 471 vzorkem vín ze 14 zemí světa. Ročníku předtím se zúčastnilo 147 vinařů s 367 vzorky vín. Pravidla soutěže a výsledky devíti ročníků naleznete rovněž na výše uvedené webové adrese.

Druhý jednací den zahájil president Josef Engelhart zprávou o činnosti PIWI International za rok 2019. Vzpomněl mimo jiné následující aktivity:

 • 24. a 25. 01. 2019: představenstvo PIWI International v Prien
 • 28. 02. 2019: přednáška (J. Engelhart) o PIWI odrůdách v rámci semináře o ekologickém vinařství v LWG Veitshöchheim (Würzburg)
 • 10. 03. 2019: představenstvo v Thal (CH) u Edyho Geigera, příprava sympozia
 • 14. 03. 2019: představenstvo v Oppenheimu, příprava exkurze
 • 17. 03. 2019: převoz vzorků vín na Hibernal Fórum Šardice (Josef Engelhart)
 • 14. 05. 2019: Skype interview s americkým ovocnářským časopisem GOOD FRUIT o PIWI International (Sonja Kanthak)
 • 1. 6. 2019: Hibernal Fórum Šardice s 20 vzorky vín od PIWI International a přednáška S. Kanthak, překlad F. Mádl
 • 6. 6. 2019: Účast na degustaci (J. Engelhart) „Best of Österreichische PIWIs“, Graz
 • 09.07.2019: Účast čtyř osob v degustační porotě „BEST OF FR-PIWIs“ (Nejlepší z freiburských PIWI)
 • 9. - 11. 8. 2019: PIWI-jubileum se sympoziem a exkurzí ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, valná hromada
 • 22. 8. 2019: degustace PIWI odrůd v Geilweilerhofu, jednání s Volkerem Freytagem
 • 4. 9. 2019: den stolních PIWI odrůd v Garstadtu (D) s padesátkou účastníků
 • 10. 9. 2019: účast na prezentaci projektu Vitifit na ministerstvu zemědělství v Berlíně
 • 7. 10. 2019: degustace PIWI odrůd pro mezinárodní setkání žáků vinařských škol, Berufsschule Würzburg
 • 1. - 3. 11. 2019: degustace soutěžních vzorků pro 9. Internationaler PIWI-Weinpreis, Bernau
 • 17. 11. 2019: informační a degustační stánek na veletrhu oranžových a přírodních vín v Mnichově
 • 20. 11. 2019: 2. PIWI-Forum na Univerzitě Heilbronn
 • 27. a 28. 11. 2019: informační a degustační stánek na Winzer-Service-Messe v Karlsruhe, předání diplomů z PIWI-Weinpreis 2019 s německou královnou vína Angelina Vogt
 • 20.12.2019: degustace PIWI odrůd (Sonja Geoffray) v Beaujolais pro 40 francouzských vinařů

Dále se projednávaly plánované akce pro rok 2020 a v následujících letech:

 • 21. - 23. 1. 2020: veletrh Agrovina v Martigny, Švýcarsko
 • 20. 3. 2020: degustace PIWI odrůd pro holandské vinaře, Arnheim, Betuwse-Weindomain, Diederik Beker (Josef Engelhart)
 • březen 2020: 2. jednání představenstva PIWI International 2020
 • 3. a 4. 5. 2020: informační stánek s degustací vín „Die Badische Weinmesse“ Offenburg, spolu s ECOVIN Bádensko
 • 8. 7. 2020: účast v degustační porotě „Best of FR PIWIs“ ve Freiburgu
 • 6. až 9. 8. 2020: PIWI-exkurze a volební valná hromada, Brandenbursko a Polsko
 • 25. 8. 2020: PIWI-seminář ve VIVAI-RAUSCEDO, Itálie
 • listopad 2020: 10. Internationaler PIWI-Weinpreis
 • 29. a 30. 1. 2021: představenstvo PIWI- International v Prien
 • 4. až 6. 02. 2022: informační stánek s prezentací PIWI-vín na veletrhu Intervitis ve Štutgartu

Odpoledne byly podány zprávy o činnosti z regionů a států:

 • Česko: Účast J. Sedla 8.3.2019 na akci “Freitag am Freytag“ (Pátek u Pátka) v Neustadt/Weinstr. přednáškou o vinařství v České republice a nových PIWI odrůdách pro asi 100 německých vinařů s degustací vzorků vín PIWI odrůd. Organizace srovnávací degustace vzorků vín z Moravy a Německa PIWI (moravských a švýcarských) a evropských odrůd v červnu ve Valticích. Překlad přednášky S. Kanthak na Hibernal Fóru v Šardicích v červnu (F. Mádl). Účast vzorky vín v mezinárodní soutěži PIWI Weinpreis 2019. Mimoto vyšla ve Vinařském obzoru desítka článků k PIWI odrůdám, některé z nich i na webech www.wineofczechrepublic.cz, www.svcr.cz a www.piwi-international.de
 • Rakousko: PIWI Rakousko má přibližně 100 členů a další přibývají. V červnu byl uspořádán první ročník soutěže PIWI-vín „Neue/innovative Rebsorten“ za účasti 43 vinařství se 111 vzorky. V červenci účast informačním stánkem na „Bio-Wine-Festival“ v Klagenfurtu. V listopadu v Grazu velká degustace PIWI odrůd v rámci valné hromady Spolkového svazu vinařů Rakouska.

Podíl PIWI odrůd na celkové ploše vinic státu činí 1,2 %. Pro kvalitní víno je povoleno pět PIWI odrůd (Blütenmuskateller, Muscaris, Souvignier gris, Rathay a Roesler) a 8 pro víno s názvem odrůdy: Bronner, Cabernet blanc, Donauriesling, Donauveltliner, Johanniter, Cabernet Jura, Pino Nova a Regent. V roce 2019 tvořily asi 5 % všech v Rakousku vypěstovaných sazenic PIWI odrůdy, v rámci Štýrska dokonce 10 %.

 • Maďarsko: Mimo maďarských PIWI-odrůd se pěstují i německé PIWI-odrůdy Muscaris, Solaris, Hibernal a stolní odrůdy. Muscaris postupně nahrazuje odrůdu Irsai Oliver. Problémem je, že nemají révovou školku, která by se seriózně zabývala sazenicemi PIWI odrůd.
 • Itálie:

PIWI Jižní Tyrolsko zorganizovalo v květnu degustaci bílých PIWI odrůd (přes 20 vzorků) s účastí asi 90 vinařů, v listopadu pak komentovanou degustaci 18 červených PIWI vzorků pro 50 vinařů. V červenci se uskutečnila třídenní exkurze do oblasti Friaul. V září členové navštívili ústavy v Laimburgu a Auer.

PIWI Trentino uspořádalo degustaci PIWI odrůd během veletrhu Vinifera v Trentu.

PIWI Lombardia uspořádala propagační akci v Miláně ve spolupráci s AIS (Italská asociace sommeliérů). Bylo zde více než 20 vinařství z 6 různých italských regionů a za účasti Piwi International se spoustou vín z celé Evropy. Více než 1.000 specializovaných odborníků a novinářů přijelo z Itálie i z jiných zemí. V květnu byly obdobné akce uspořádány v Bergamu a Brescii, ale v menším rozsahu a s PIWI-víny z Lombardie. V Bergamu bylo přítomno více než 70 členů AIS a novinářů, v Brescii přes 50. V následujících měsících akce pokračovaly v Turíně a dalších italských městech.

 • Švýcarsko: K hlavním aktivitám roku 2019 patřila příprava oslav dvacetileté existence PIWI International, prvního PIWI-sympozia a exkurze pro členy. Dále to byl vznik zastřešující národní organizace PIWI Švýcarsko.

www.piwi-international.de

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína