Vinum Juvenale 2019 - informace pro vinaře

Uzávěrka přihlášek: do 10. února 2020. 22. ročník mezinárodní soutěže vín VINUM JUVENALE si vytyčuje cíl ohodnotit a ocenit nejlepší vína ze sklizně 2019. Hodnocení bude prováděno 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů za použití elektronického systému ELWIS.

Vzorky se přihlašují on-line přes systém www.elwis.cz

Soutěžní vzorky je nutno dodat na základě přihlášky v termínu:

13. a 17. února 2020 (vždy mezi 8 až 16 hodinou) na adresu Svatoplukova 84, Brno-Židenice (bývalý areál Židenických kasáren).

Kontaktní osoba – Tomáš Čížek, tajemník soutěže, tel. 773 271 939
nebo poštou do 10. února 2020 na adresu MIKA CZ s.r.o., 683 51 Holubice.

K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje minimálně o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém obsahu kyselin.

K přihlášce musí být dodány také dokumenty prokazující původ vín; u zemských vín kopie registrace vinice (u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu (evidenční lístek, dodací list atd.). U vín zatříděných jako „jakostní“, příp. „VOC“ kopie rozhodnutí o zatřídění; lze nahradit také vyplněním evidenčního čísla jakosti u příslušného vína.

Jeden vzorek představuje:
6 láhví o objemu 0,75 l nebo
9 láhví o objemu 0,5 l nebo 0,375 l nebo 0,2 l

Na základě přihlášky bude zaslána faktura na reklamu a propagaci ve výši 600,- Kč bez DPH za každý soutěžní vzorek. Pokud nebude faktura uhrazena do 29. února 2020, soutěžní vzorek ztrácí nárok na umístnění v soutěži a uvedení v katalogu.

Degustace proběhne dne 24. a 25. února 2020 v Hotelu Continental Brno. Pokud by kdokoliv z Vašeho vinařství splňoval podmínku platné senzorické zkoušky dle normy ČSN ISO 8586-2 a má zájem hodnotit, prosím, ať se přihlásí do 14. února:

https://forms.gle/qWNHvXSRAwxpu26t6

Doprovodná akce - Královna vín

Dne 12. března 2020 proběhne soutěž pro dívky ve věku od 17 do 25 let, které jsou svou prací spojené s pěstováním hroznů, výrobou a obchodem s vínem a dalšími produkty révy vinné. Vyhodnocení a předání cen proběhne v rámci Společenského večera vinařů České republiky.

Na soutěž se můžou dívky přihlásit do 25. února na:

https://forms.gle/ZLLYeRkoVWjLGDBR8

Soubory ke stažení

docx, 116268

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína