Vinařská mise do Jižní Koreji 2023

ZÚ Soul Ministerstva zahraničních věcí, Národní vinařské centrum a ZZ Korea agentury CzechTourism zve moravské a české vinaře k účasti na VINAŘSKOU MISI 2023 v Soulu, Jižní Korea.

Pozvání moravských a českých vinařů k účasti na VINAŘSKÉ MISI Z ČR v Soulu, Jižní Korea.
Jedná se o matchmakingovou prezentaci moravských vín před korejskými experty, odborníky, importéry, distributory, sommeliery a influencery k podpoře vývozu moravského vína do Koreje.

3.–5. prosince 2023, Hotel Conrad Seoul

Financováno z projektu PROPED a organizováno ve spolupráci ZÚ Soul Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ZZ Korea CzechTourism, Národního vinařského centra & Salonu vín.

PROGRAM AKCE

2.–3. prosince doporučený přílet
3. prosince večer orientační meeting s korejskou agenturou WineIn
4. prosince
- 10:00 Zahájení za účasti velvyslance ZÚ Soul
- 10:15 Masterclass: Moravské a české víno v podání české národní sommelierky Kláry Kollárové pro 40 pozvaných odborníků
- 12:00 Oběd
- 14:00 PREZENTACE JIŽNÍ MORAVY jako turistické destinace, romantické krajiny, moravských tradic, specialit a vína v podání South Moravia Tourism
- 14:20 Krátké představení zúčastněných vinařů a vinařství z pódia (5 min pro jednoho)
- 15:40 B2B matchmaking a free flowing wine tasting pro 60 přihlášených korejských odborníků, importérů, distributorů a sommelierů kolem degustačních stolků moravských a českých vinařů (nabízíme možnost zprostředkování tlumočníků pro lepší komunikaci s korejskými partnery)
- 17:30 Tombola o hodnotné ceny, ukončení akce
5. prosince
- Návštěvy progresivních vinoték a importérů v Soulu
- Možnost individuálních schůzek pro vinaře (možnost zprostředkovat tlumočníky)

Informace k přihlášení:
  • Varianta prezenční – osobní účast, prezentace vín u stolečků, nutnost zajištění letenky, ubytování a souvisejících cestovních výdajů, příspěvek vinařství na organizaci a dopravu vzorků 10 000 Kč bez DPH.
  • Varianta zastoupení – prezentaci na místě zajistí národní sommelierka Klára Kollárová, příspěvek vinařství na organizaci, dopravu a prezentaci 15 000 Kč bez DPH, Národní vinařské centrum vybere maximálně 3 přihlášená vinařství dle pořadí v exportní databázi NVC.

Prezentace vín u stolečků bude limitovaná na 8 vzorků po 3 lahvích (z důvodu vysokých přepravních nákladů). NVC zorganizuje společnou přepravu vzorků. Termín pro odevzdání vzorků na NVC bude sdělen zájemcům společně s dalšími požadavky (popis vinařství, logo, fotografie apod.)

Termín pro podání přihlášky: 16. října 2023

Přihlášky posílejte e-mailem na adresy: export@vinarskecentrum.cz a prochazka.m@czechtourism.com

S dalšími dotazy se obracejte na:
Dagmar Fialová
Národní vinařské centrum
(+420) 720 820 921
dagmar.fialova@vinarskecentrum.cz

ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU

Již druhým rokem za sebou je Jižní Korea druhým nejatraktivnějším a nejvíce dynamicky se rozvíjejícím trhem s vínem na světě, alespoň podle Wine Intelligence Wine Market Attractiveness Compass Model 2021. Nachází se stále ještě v ranném stádiu, spotřeba tichého vína tu vzrostla v roce 2020 o více než 20 % a podle údajů IWSR (https://www.theiwsr.com/) se očekává, že objemy tichého i šumivého vína budou v tomto trendu pokračovat až do roku 2025.

Během covidu výrazně stoupl podíl bílých a šumivých vín a oproti dřívějším trendům směřujícím především k francouzské a americké produkci se začínají prosazovat dovozci i z dalších vinařských zemí (Itálie, Nový Zéland, Německo, Rakousko, Austrálie, Chile, Gruzie, Slovinsko či Rumunsko atd.). Zároveň cena za láhev je v Jižní Koreji mnohem vyšší ve srovnání s ostatními okolními trhy, k čemuž přispívá rovněž vysoký HDP na hlavu, relativně nízká míra nezaměstnanosti a kulturní role, kterou zde tradičně hraje konzumace alkoholických nápojů.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

- NETWORKING – vytipování si a hledání lokálních obchodních partnerů k dovozu a distribuci moravského a českého vína v Koreji.

- ZACÍLENÍ na niche market, vyšší butiková vinařství, zkušenější konzumenty, kteří hledají nová a kvalitní vína rozmanitých chutí a osobní přístup. Vzhledem k velké kulturní a jazykové bariéře je nalezení lokálního partnera naprosto nezbytné k dalším obchodním aktivitám či účastem na veletrhu.

- PRVNÍ VELKÁ AKCE MORAVSKÉHO A ČESKÉHO VÍNA V KOREJI – projekt usiluje o představení moravských a českých zejména bílých, ale i červených vín jako skvělé, originální, cenově výhodné alternativy, k již zavedeným produktům na trhu (německý Ryzlink, rakouská vína atd.).

- SYNERGIE – chceme využít synergie moravského a českého vína a korejského příjezdového cestovního ruchu na jižní Moravu, kterou má ve svých itinerářích řada korejských cestovních kanceláří. Mnoho korejských turistů již Moravu osobně navštívilo a ochutnalo tamější víno.

- ČASOVÁNÍ – v současné době korejská vláda přehodnocuje svou politiku, která zatěžuje víno vysokými daňovými a dovozními poplatky. Očekává se, že jakmile se toto zatížení bude standardizovat, dojde k prudkému rozvoji. Mezi trhem s luxusním vínem a prodejem v supermarketech zároveň vidíme postupné formování specializovaných vinoték, trendů pití kvalitního vína pro náročné konzumenty a za – pokud možno – rozumnou cenu.

Více info k plánování cesty a programu v Soulu:

Michal Procházka / 미카엘 프로하스카
director / 지사장
Czech Tourist Authority – CzechTourism Korea
체코관광청 한국 사무소

1314-ho, Yeoksam Heights, 151 Teheran-ro, Gangnam, Seoul, Republic of Korea
+82 10 7326 4123    +82 2 322 4210
prochazka.m@czechtourism.com
blog.naver.com/cztseoul     visitczechia.com

Soubory ke stažení

profil vinařství, katalog k vyplnění
docx, 15648
přihláška
xlsx, 21156
pozvání
pdf, 411191

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína