Svatomartinské 2023 - kompletní informace a podklady pro vinaře - aktualizováno o návratku

Vážení vinaři,
zasíláme podrobné materiály, které jsou potřeba pro přihlášení vašich vín k hodnocení k udělení známky "Svatomartinské 2023".

Návratka pro producenty Svatomartinských vín 2023 - do středy 20. 9., 12 h

Dotazník pro vinaře plánující vyrábět Svatomartinské víno. Jedná se o informační dotazník pro NVC a VF kvůli plánování hodnocení a výrobě informačních materiálů.

Návratka Svatomartinské 2023 - Google formulář

Jedná se o tyto materiály:
- podrobné organizační pokyny (příloha Výzva Svatomartinské 2023),
- smlouva o podlicenci k ochranným známkám „SVATOMARTINSKÉ",
 (prosím doručte 2x vyplněnou a podepsanou za vaši firmu) spolu se vzorky osobně,
- smlouva o distribuci vína,
- technické podmínky poskytnuté licence,
- logomanuál značky Svatomartinské 2023,
- přihlášky online naleznete na webu www.elwis.cz.

Prosíme zájemce o využití značky Svatomartinské o včasné doručení přihlášky, podlicenční smlouvy a vzorků v souladu s termíny uvedenými v organizačních pokynech.

Termíny hodnocení a doručení vzorků:
- termín hodnocení 23. 10. 2023 – doručení vzorků k hodnocení – 20. 10. 2023 do 11.00 hod.
- termín hodnocení 1. 11. 2023 – doručení vzorků k hodnocení – 31. 10. 2023 do 10.30 hod.

Vzorky doručené po termínu nebudou zařazeny do hodnocení pro udělení licence.

Zapečetěné vzorky vinařem (2 x 0,75 l) je nutno doručit na Centrum Excelence do Národního vinařského centra ve Valticích (ul. Sobotní 1029, Valtice – směr Schrattenberg). Jedna láhev bude určena pro potřeby hodnocení, druhá pak pro případnou kontrolu.

Zaplacení poplatku 700 Kč vč. DPH/vzorek za přijaté vzorky v hotovosti.

Zároveň se vzorky doručí vinař:
- originál přihlášku,
- podepsanou podlicenční smlouvu 2x,
- vyplněný a podepsaný formulář pro objednávku záklopek a/nebo šroubových uzávěrů
- analytický rozbor vína
- kopie dokladu o původu hroznů: výkupní lístek nebo výpis z registru ÚKZÚZ o vlastnictví vinice.

Případné dotazy a připomínky:
Ing. Petr Gondáš, manažer Salonu vín, tel. 602 470 261.
Pokud byste měli problém s otevřením souboru případně jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném e-mailu petr.gondas@vinarskecentrum.cz.

Soubory ke stažení

Výzva Svatomartinské 2023
docx, 17740
Objednávkový formulář šroubovací uzávěry
docx, 563036
Objednávkový formulář termokapsle
docx, 21025
Logomanuál 2023
pdf, 1245813
Technické podmínky poskytnuté licence
docx, 37356
Smlouva o distribuci vína
docx, 29382
Smlouva o podlicenci k ochranným známkám SVATOMARTINSKÉ
docx, 45751

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína