Danube Wine Challenge 2023 - uzávěrka přihlášek prodloužena do 25. 5. - 14.00 h

Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 25.5.2023 - 14.00 h.

Danube Wine Challenge, Slovensko 2023
  • Termín přihlášek: do 25. 5. 2023 - 14.00 h on-line na elwis.cz
  • Poplatek 40 EURO/vzorek + DPH platbu bude zařizovat za Českou republiku NVC
  • Přihláška online zde: https://www.elwis.cz/cs/danube-wine-challenge-2023-international-wine-competition   
  • Vyplněnou přihlášku v tištěné podobě doručit do NVC se vzorky dne 19. 5. 2023 od 8,00 – 11,30 a 12,00 – 14,00 hod a 25. 5. 2023 od 8,00 – 11,30 a 12,00 – 14,00 hod.
  • Registrace on-line přihlášky si zajišťuje vinařská firma sama
  • Tel: +421 903 984 300 nebo danubewine@danubewine.sk   
  • Počet lahví 6 ks (plně adjustované láhve s originální etiketou), kartony označte Danube Wine Challenge – Samples of no commercial value
  • NVC převezme pouze řádně zabalené a označené kartony s vínem a s kompletními podklady!!!
  • https://danubewine.sk/
  • Národní vinařské centrum nebude zajišťovat servis u zahraničních soutěží těm vinařským firmám, které budou mít u NVC neuhrazené závazky za přihlašovací poplatky, dopravu a medaile ze zahraničních soutěží.

Další informace:

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka bude v plné výši přihlašovacího poplatku. Pokud jste si podali žádost do 15.2.2023 o podporu přihlašovacích poplatků na Vinařském fondu, tato podpora vám bude vyplacena VF po předložení všech dokumentů, které jsou k tomu potřeba. Celní popř. další poplatky spojené s účastí na soutěži plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Sobotní 1029, Valtice 691 42

Kontaktní osoba: Ing. Petr Gondáš, manažer Salonu vín ČR, mobil: +420 602 470 261, email: petr.gondas@vinarskecentrum.cz

Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Soubory ke stažení

Statut soutěže Danube Wine Challenge 2023
docx, 103306
Statut soutěže Danube Wine Challenge 2023
pdf, 285945

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína