Svatomartinské víno 2022 - 1. výzva pro vinaře

Vážení vinaři, letošní rok bude Vinařský fond spolu s Národním vinařským centrum, o.p.s. již po osmnácté opět organizovat společnou propagaci a označování mladých vín pod značkou „Svatomartinské“.

Ochranná známka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je majitelem známky Vinařský fond. V loňském roce měla tato propagační akce velký úspěch a prodalo 2 milióny láhví vína označených jako „Svatomartinské“.

Žádáme všechny vinaře, kteří mají předběžný zájem o participaci na této značce, aby písemně vyplnili návratku zde: Návratka Svatomartinské 2022 a odeslali do 15.9.2022, abychom vás mohli přímo konkrétněji informovat. Podmínky pro získání značky "Svatomartinské" budou v zásadě obdobné jako v loňském roce.

Výše poplatků za ohodnocení vín zůstává stejná jako v roce předcházejícím, tedy 600,- Kč včetně DPH.

Stejně jako v předchozích letech bude vybrána kolekce 100 vín, která bude prezentována na společných propagačních akcích v Brně a v Praze. Každý vinař, který bude chtít využívat licenci „Svatomartinské,“ bude povinen předat Vinařskému fondu 6 lahví svatomartinského vína od vzorku zdarma a dále 30 lahví za zvýhodněnou cenu. 

Značka je využitelná pro všechny registrované vinaře v ČR; samozřejmě za splnění podmínek daných Vinařským fondem, které naleznete v technických podmínkách pro udělení licence.

Před uvedením na trh bude každé víno posouzeno nezávislou komisí, která zhodnotí, zda senzorické a analytické parametry vína odpovídají požadované charakteristice. Pokud ano, bude vinař moci využívat společnou grafickou známku Svatomartinské. Vinaři budou moci použít grafickou známku na své etiketě (za předpokladu zachování grafického manuálu známky), nebo také využít společnou vzorovou etiketu.

Dalším spojujícím kritériem bude používání společných smršťovacích záklopek nebo šroubových uzávěrů se značkou Svatomartinské (tyto budou v podobě odpovídající aktuální legislativě – novela vinařského zákona). Vinaři budou platit pouze poplatek za ohodnocení vína. Další poplatek za každou vyrobenou láhev se platit nebude. Vinaři budou muset pouze zakoupit jednotné záklopky nebo uzávěry na láhve, které budou prodávány za nákupní cenu.

Vinařský fond bude vkládat prostředky Fondu na společnou a efektivní propagaci této značky. Propagace bude spočívat jednak ve výrobě společných reklamních materiálů, v propagační kampani v médiích, a PR komunikací a samozřejmě také na oficiální webové stránce našeho vinařství www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Tradiční otevírání láhví nového „Svatomartinského“ bude probíhat jako každý rok 11.11. v 11 hod. na Svatomartinském koštu v Brně, a samozřejmě na akcích v mnoha dalších městech a obcích či ve vybraných vinotékách a restauracích po celé zemi. 

V příloze ke stažení (na konci zprávy) jsou uvedeny technické podmínky a podrobností pro využití této značky. Pro přesné naplánování celé propagační akce je nutno zjistit předběžný zájem jednotlivých vinařů.

V druhé polovině září budou k dispozici všechny další informace pro vinaře (přihláška, podlicenční smlouva, logomanuál, přehled propagačních materiálů a mediálních aktivit).

Upozornění

v minulých letech se na trhu souběžně s víny s označením SVATOMARTINSKÉ objevila  vína, která na etiketách využila podobných atributů ať již slovních nebo obrazových, které mohly vést k záměně a uvedení spotřebitelů do situace, při které se domnívali, že kupují vína s licencí SVATOMARTINSKÉ.

Jelikož SVATOMARTINSKÉ je ochranou známkou Vinařského fondu a může být používáno jen za určených pravidel a poskytnutím licence prosím o vaši pozornost přiloženému dopisu – upozornění na existenci ochranných známek.

Dále bychom touto cestou rádi informovali o vínech s tradičním označením „MLADÉ VÍNO“. Označením Mladé víno je dle stávající legislativy možné použít pouze pro vína vyrobená v České republice z hroznů sklizených v České republice s chráněným označením původu (CHOP), tedy vína zatříděná v Komisi SZPI.

Pro vína s označením SVATOMARTINSKÉ toto výše uvedené ustanovení neplatí, pokud výrobce na etiketu současně neumístí i tradiční výraz „Mladé víno“ (např. spojení „Moravské zemské mladé víno“). V případě, že by se výrazy „Svatomartinské“ a „Mladé víno“ objevily na lahvi společně, tak by toto víno (pro uvedení do oběhu) muselo splnit podmínky obou označení, tzn. projít hodnocením k udělení známky „Svatomartinské víno“ i zatříděním před komisí SZPI.

Jaroslav Machovec, Vinařský fond

Pavel Krška, Národní vinařské centrum, o.p.s.
Kontaktní e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

Soubory ke stažení

Logomanuál Svatomartinské 2022
pdf, 1377894
Technické podmínky poskytnutnutí licence
docx, 140735
Dopis k ochranným známkám Svatomartinské
pdf, 297265

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína