Vinařství roku 2020 - výzva pro vinaře

Vážení vinaři, předkládáme vám výzvu k přihlášení do prestižní soutěže Vinařství roku 2020. Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

Hlavním cílem soutěže je zviditelnit vinařství ČR a zároveň seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní vinařské produkce. Do soutěže se mohou přihlásit producenti vína, tedy fyzická nebo právnická osoba podnikající ve vinohradnicko-vinařském oboru a současně je plátcem do Vinařského fondu.

Na rozdíl od jiných vinařských soutěží v ČR si Vinařství roku zakládá na komplexním posuzování vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také dle toho, jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství. Odborná porota a v dalším sledu hodnocení i komise se zaměřují na vinařství z pohledu marketingu, obchodu, turistiky, architektury, designu, inovací a řady dalších aspektů.

V letošním roce bude s ohledem na nastalou celosvětovou situaci brán velký zřetel na schopnost vinařství adekvátně reagovat na změny. V tomto duchu a pod vlivem opatření vlády ČR je provedena i úprava statutu soutěže pro letošní ročník.

Jedenáctý ročník bude probíhat na platformě online přenosů se silnou mediální podporou a opět pod taktovkou Marka Ebena. Hlavním podkladem pro stream přenosy budou webové stránky Vinařství roku. Mediální dosah celého projektu najdete v příloze.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2020.


Vinařství soutěží ve třech kategoriích – malá, střední a velká vinařství. Z vítězů těchto kategorií vzejde absolutní vítěz – Vinařství roku 2020. Svaz vinařů dále, formou samostatných kategorií, udělí ocenění Enolog roku – pro mladého enologa do 40 let. Dále Počin roku – cena pro osobnost či instituci, která se zasloužila v dané roce o pozvednutí oboru. Cena prof. Viléma Krause, CSc. – za celoživotní přínos.

Co získá vítěz:
Vítězná vinařství obdrží prestižní titul, který budou moci využít při své propagaci po dobu jednoho roku, prezentaci v seznamu vítězů, unikátní možnost prezentace v rámci republikové mediální kampaně, jak v online prostředí soutěže, tak i v tištěných periodikách, případně v prostorách a na nosičích smluvních partnerů. Navíc vítězové obdrží i hmotné ceny od partnerů soutěže.

Kritéria hodnocení poroty:
Vinařství přihlášené do soutěže posuzuje v první fázi odborná porota (min. 24 osob), která je složena z odborníků působících v daném oboru. Porota v prvním kole nominuje 9 vinařství, které následně navštíví nezávislá komise (7-členná). Návštěva každého nominovaného vinařství bude max. 90 min. Svaz vinařů ČR na základě hodnotících kritérií stanoví obsazení komisí.

Složení poroty a komise bude zastoupeno těmito oblastmi:
• Vinohradnictví a vinařství
• Akademická půda
• Sommeliéři
• Novináři
• Horeka a Obchodníci s vínem
• Architektura a design
• Marketing (včetně online marketing)

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:
Soutěž „Vinařství roku 2020“ je vyhlášena pro tyto kategorie:
Titul Vinařství roku 2020 – jako hlavní titul soutěže bude udělen odbornou komisí z řad vítězů jednotlivých kategorií.
Dále pak vítěz Vinařství roku 2020
· malé vinařství - množství produkce do 50.000 litrů/rok
· střední vinařství - množství produkce vína 50.001 – 250.000 litrů/rok
· velké vinařství – množství produkce více jak 250.000 litrů vína/rok

V každé z těchto kategorii může být udělena jedna hlavní cena. Dále budou uděleny oceněni: Enolog roku 2020 (pro mladého enologa do 40 let), Cena Viléma Krause (za celoživotní přínos v oboru) a Počin roku.

Vyhlášení a ocenění nejlepších:
Slavnostní udělení titulu Vinařství roku 2020 proběhne on-line přenosem. Výsledky budou zveřejněny v odborném a celorepublikovém tisku a médiích.

Přihlášení do soutěže:
Přihlášením do soutěže o titul Vinařství roku 2020 se přihlášený zavazuje, že v případě výběru mezi devítku nominovaných, prodá organizátorovi za nákladovou cenu vína na reprezentativní a jiné marketingové účely, a to nejvýše v objemu 50 ks lahví vína za jedno vinařství.

Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2020.

Více informací k soutěži naleznete na www.vinarstviroku.cz

STATUT_oceneni_Vinarstvi_roku_2020

S přáním hezkého dne

JUDr. Tibor Nyitray
Prezident Svazu vinařů České republiky
Žižkovská 1230,
691 02 Velké Bílovice
IČO: 48847488,
DIČ: CZ48847488

Soubory ke stažení

Statut ocenění (pdf)
pdf, 952527
Mediální prezentace (pdf)
pdf, 36543

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína