Informace SZPI k zatříďování vín

Důležité upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce k zatříďování vín.

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5.3.2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací, tedy:
- v případě podání vzorku prostřednictvím portálu farmáře vytištěná, podepsaná a orazítkovaná žádost
- nebo ručně vypsaná zelená žádost o zatřídění vína,
- příslušný počet kolků nebo výpis o zaplacení správního poplatku,
- Protokoly o zkoušce o analytickém rozboru vína zobrazené na Portálu farmáře nebo originály Protokolů vytištěné a podepsané v laboratoři a
- 2 lahve vzorku vína od každé šarže.

Do doby předložení kompletní žádosti neběží lhůta 20-ti kalendářních dnů, do kterých musí víno být zatříděno. Opatření je voleno z důvodu maximálního zajištění průchodnosti předkládaných vzorků Komisí. I proto doporučujeme před dodáním vzorků s kompletní žádostí výrobcům kontaktovat pracovníky Komise telefonicky.

ing. Bronislav Pavelka
vedoucí oddělení kontroly vína
tajemník komise pro hodnocení a zatřiďování vín

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Inspektorát v Brně
Běhounská 10, 601 26 Brno

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína