Změny v Prohlášení o sklizni, Prohlášení o produkci a Prohlášení o nákupu

Informace z UKZUZ

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,
Od 1. září 2011 platí nová prohlášení. V prohlášení se nově uvádí např. hmotnost v kilogramech a objem v litrech. Aktuální Prohlášení o sklizni, Prohlášení o produkci a Prohlášení o nákupu máte povinnost zpracovat k datu 31.12. 2011 a doručit na Oddělení registru vinic do 15.ledna 2012.

Oddělení registru vinic jednoznačně doporučuje elektronické podání prostřednictvím Portálu farmáře. (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ Tímto způsobem si nejefektivněji splníte svou povinnost, která je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Tiskopisy prohlášení naleznete na internetových stránkách – www.eagri.cz a www.ukzuz.cz nebo jednodušeji přímo zde:

Formuláře k podání (Zemědělství, eAGRI)
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/reva-vinna-a-vino/formulare-k-podani/

Formuláře k podání (FARMAR, eAGRI)
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/formulare-k-podani-RV/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
http://www.ukzuz.cz/Folders/5966-1-vinic.aspx

Vodítko a Návod na podávání prohlášení naleznete zde:

Návod na podávání povinných prohlášení (Portál farmáře, eAGRI)
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/novinky/navod-na-podavani-povinnych-prohlaseni.html

Návod na podávání povinných prohlášení (ÚKZÚZ)
http://www.ukzuz.cz/Folders/5966-1-vinic.aspx


Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontaktní telefonní čísla:
515 304 119 - Marie Nesnídalová
515 304 130 - Ing. Michal Eller, Ludmila Krpounová


Ing. Rostislav Gruna
Vedoucí Oddělení registru vinic

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor trvalých kultur - Oddělení registru vinic
Znojmo - Oblekovice 16
671 81 Znojmo
tel: 515 304 111
Fax: 515 304 112
e-mail: rostislav.gruna@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína