Výhody pro certifikovaná zařízení a informace pro zájemce o certifikaci

Splnění certifikačních kritérií posuzuje osoba k tomu písemně oprávněná Národním vinařským centrem. O následném udělení známky pak definitivně rozhoduje kolegium hodnotitelů, které vydává závěrečný verdikt. Ten obsahuje zdůvodnění při zamítnutí udělení certifikace, případně doporučení k odstranění nedostatků.

Úspěšně certifikovaným zařízením jsou poskytovány následující výhody:

  • Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs, v adresáři vinařstvívinných sklepů a vinoték, v sekci „Víno a turistika" a v interaktivní mapě.

  • Distribuce samostatného letáčku s informacemi o certifikaci na veletrzích, vinařských a jiných akcích pořádaných Národním vinařským centrem potažmo Vinařským fondem ČR nebo Nadací Partnerství.

  • Zvýraznění zápisu certifikovaných zařízení v nosném produktu propagace - v turistických průvodcích „To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě" a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách", které obsahují i pasáž věnující se certifikaci.

  • Na certifikovaná zařízení se bude pohlížet jako na elitní subjekty vinařské turistiky. Národní vinařské centrum i Nadace Partnerství bude dávat těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press či fam tripů.

  • Certifikované subjekty budou realizátory projektu přednostně propagovány v médiích.

  • Zařízení budou označena smaltovanými tabulkami s logem „Vína z Moravy" nebo „Vína z Čech" a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky" (tabulka musí být viditelně umístněna na certifikovaném zařízení).

  • Zájemci o certifikaci si mohou vyžádat podrobnější informace na e-mailu certifikace@vinarskecentrum.cz