VOC Blatnice

Představení VOC Blatnice

Kvalita těchto vín v této oblasti je prověřena staletími. Vína s touto certifikací splňují přísné zásady při pěstování hroznů ve vinici a při výrobě vína ve sklepě. Oprávnění k označení těchto vín vydává Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím Cechu blatnických vinařů.

Odrůdy vína

Vínům dává typický charakter a osobitost kraj Bílých Karpat a srdce vinaře.

Geologie, půdní poměry

Vína s touto certifikací splňují přísné zásady při pěstování hroznů ve vinici a při výrobě vína ve sklepě.

Geologickým podkladem území jsou třetihorní, paleogenní alpinsky zvrásněné zpevněné sedimenty hluckého vývoje dílčí bělokarpatské jednotky magurského flyše. Jde o svrchnokřídové antonínecké souvrství se střídáním vápenců, pískovců, slínovců a vápnitých jílovců. Půdy tvoří černozemě, hnědozemě a půdy černozemní černické s výběhy pískovců a jílovců. Půdy jsou záhřevné, mnohdy kamenité, vododržné, se sklonem k přemokřovámí spodní vodou v místech geologických zlomů kde vybíhá podloží.

Zajímavým místem, kde je možné vidět odkryv antoníneckého souvrství hluckého flyše, je přírodní památka Střečkův kopec, která leží v těsné blízkosti tratě Floriánky severovýchodně od obce Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Založeno 2003

Kontakt: www.vocblatnice.cz

Členové VOC

VOC Blatnice

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína